CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada PHP dan MySQLi – Part 2 Insert Data

Cara Membuat CRUD pada php dan MySQLi – Part 2 Menambahkan/Memasukkan data ke dalam database MySQL…